Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1395

Đã truy cập : 41293636

Sáng ngày 14.01.2017, Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, dự hội nghị có các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Sở; các đồng chí là cán bộ công tác tại Sở đã nghỉ hưu; Lãnh đạo và các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.