Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 941

Đã truy cập : 13659067

Thực hiện Hướng dẫn số 50/HD-CĐ, ngày 08.12.2015 của Công Đoàn viên chức tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Được sự thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, sáng ngày 04.02.2016, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng>