Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tài liệu - biểu mẫu - báo cáo

Nội dung tìm kiếm
 
Biểu mẫu báo cáo thống kê thông tư 02/2019/TT-BTC
Ngày tạo 06/03/2019
Dung lượng 1Mb
Tải về Biểu mẫu thông tư 02/2019/TT-BTC
Dự thảo thông tư quy định báo cáo thống kê ngành Tài chính
Ngày tạo 31/10/2018
Dung lượng 2.85MB
Tải về Dự thảo thông tư 
Tài liệu tập huấn TABMIS 2
Ngày tạo 09/08/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_TABMIS_Thuchanh
Tài liệu tập huấn TABMIS 1
Ngày tạo 09/08/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_TABMIS_HDSD
Giới thiệu: Bắc Ninh - Cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Giới_thiệu_Bắc_Ninh_cơ_hội_Tiềm_năng_phát_triển_kin_tế
Tài liệu tập huấn Trang TTĐT 21/12/2016
Ngày tạo 28/12/2015
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_TTTDT_ngay_21_12_2016.pdf
Tài liệu tập huấn Trang TTĐT 21/12/2016
Ngày tạo 08/06/2018
Dung lượng 40.5KB
Tải về Tài_liệu_tập_huấn_Trang_TTĐT_21-12-2016
Mẫu nhận xét của chi ủy chi bộ nơi đảng viên cư trú
Ngày tạo 31/10/2017
Dung lượng 40.5KB
Tải về Mau_nhan_xet_dang_vien_noi_cu_tru_moi.doc
Biểu mẫu báo cáo xây dựng dự toán 2014
Ngày tạo 14/09/2013
Dung lượng 73.00 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_xay_dung_du_toan_2014.xls
Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2016
Ngày tạo 04/08/2015
Dung lượng 42.00 KB
Tải về Bieu_ma_huong_dan_xay_dung_du_toan_ngan_sach_nam_2016.xls
Các loại biểu mẫu báo cáo
Ngày tạo 06/08/2014
Dung lượng 442.00 KB
Tải về Cac_loai_bieu_mau_bao_cao.doc
Biểu mẫu báo cáo theo công văn số 18521/BTC-KBNN
Ngày tạo 26/12/2014
Dung lượng 165.39 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_theo_cong_van_so_18521_BTC_KBNN.rar
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành windows XP sau thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ.
Tài liệu đảm bảo an toàn thông tin
Ngày tạo 20/10/2013
Dung lượng N/A
Tải về https://docs.google.com...d/0B4elOHekBwTpaE1CM0E2TUw4TmM/edit?usp=sharing
Tài liệu tin học ứng dụng phần 2
Ngày tạo 23/06/2014
Dung lượng 1.27 MB
Tải về Tai_lieu_tin_hoc_ung_dung_phan_2.rar