Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tài liệu - biểu mẫu - báo cáo

Nội dung tìm kiếm
 
Dự thảo thông tư quy định báo cáo thống kê ngành Tài chính
Ngày tạo 31/10/2018
Dung lượng 2.85MB
Tải về Dự thảo thông tư 
Cẩm_nang_an_toàn_thông_tin1
Ngày tạo 11/10/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về

Cam_nang_an_toan_thong_tin1

Cam_nang_an_toan_thong_tin2

Cam_nang_an_toan_thong_tin3

Tài liệu tập huấn TABMIS 2
Ngày tạo 09/08/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_TABMIS_Thuchanh
Tài liệu tập huấn TABMIS 1
Ngày tạo 09/08/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_TABMIS_HDSD
117 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về 117_Câu_chuyện_vê_Chủ_Tịch_Hồ_Chí_Minh
Triển khai Cách mạng CN 4.0 Bộ Tài chính
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Triển_Khai_CMCN_4.0_Bộ_Tài_Chính
Sáng mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Sáng_mãi_Lời_kêu_gọi_thi_đua_ái_quốc
Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Yêu_nước_Thương_dân_Lời_kêu_gọi_thi_đua_ái_quốc
Giới thiệu: Bắc Ninh - Cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Giới_thiệu_Bắc_Ninh_cơ_hội_Tiềm_năng_phát_triển_kin_tế
Tài liệu tập huấn Trang TTĐT 21/12/2016
Ngày tạo 08/06/2018
Dung lượng 40.5KB
Tải về Tài_liệu_tập_huấn_Trang_TTĐT_21-12-2016
Mẫu nhận xét của chi ủy chi bộ nơi đảng viên cư trú
Ngày tạo 31/10/2017
Dung lượng 40.5KB
Tải về Mau_nhan_xet_dang_vien_noi_cu_tru_moi.doc
Biểu mẫu báo cáo xây dựng dự toán 2014
Ngày tạo 14/09/2013
Dung lượng 73.00 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_xay_dung_du_toan_2014.xls
Biểu mẫu báo cáo theo công văn số 18521/BTC-KBNN
Ngày tạo 26/12/2014
Dung lượng 165.39 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_theo_cong_van_so_18521_BTC_KBNN.rar
Các loại biểu mẫu báo cáo
Ngày tạo 06/08/2014
Dung lượng 442.00 KB
Tải về Cac_loai_bieu_mau_bao_cao.doc
Biểu mẫu báo cáo thống kê theo thông tư 15/TT-BTC
Ngày tạo 12/09/2013
Dung lượng 553.77 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_thong_ke_theo_thong_tu_15_TT_BTC.zip