Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
Không tìm thấy dữ liệu

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19
Từ ngày : 26/05/2020
Đến ngày : 26/06/2020
2Dự thảo Tờ trình Sở Tài chính Quyết định số 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 27/04/2020
Đến ngày : 28/05/2020
3

Về việc quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 25/02/2020
Đến ngày : 26/03/2020
4Góp ý Dự thảo Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 31/12/2019
Đến ngày : 31/01/2020
5

Góp ý văn bản dự thảo quy phạm pháp luật "Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án sở hữu tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh"

Từ ngày : 07/06/2019
Đến ngày : 30/06/2019
Số dòng / trangTrang 1/11

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)