Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/12/2019 - Đến ngày : 22/12/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/12/2019
Thứ ba
17/12/2019
Thứ tư
18/12/2019
Thứ năm
19/12/2019
Thứ sáu
20/12/2019
Thứ bảy
21/12/2019
Chủ nhật
22/12/2019
Chương trình công tác