Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 25/05/2020 - Đến ngày : 31/05/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
25/05/2020
Thứ ba
26/05/2020
Thứ tư
27/05/2020
Thứ năm
28/05/2020
Thứ sáu
29/05/2020
Thứ bảy
30/05/2020
Chủ nhật
31/05/2020
Chương trình công tác