Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/11/2019 - Đến ngày : 24/11/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/11/2019
Thứ ba
19/11/2019
Thứ tư
20/11/2019
Thứ năm
21/11/2019
Thứ sáu
22/11/2019
Thứ bảy
23/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019
Chương trình công tác