Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Công khai tài chính Doanh nghiệp năm 2018

21/08/2018 11:11 Số lượt xem: 88

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

STT

Nội dung

Tải về

1

Quyết định 468/QĐ-UBND về việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại và công khai thông tin tài chính DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2017

Download

2

Quyết định            /QĐ-UBND về việc Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

Download

3

Quyết định          /QĐ-UBND về việc đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Download

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1645

Đã truy cập : 42980617