Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Công khai tài chính Doanh nghiệp năm 2017

26/12/2017 11:11 Số lượt xem: 315

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

STT

Nội dung

Tải về

1

Quyết định 318/QĐ-UBND về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016

Download

2

Quyết định 647/QĐ-UBND về việc Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Download

3

Quyết định 521/QĐ-UBND về việc đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016

Download

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1588

Đã truy cập : 42946072