Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5212

Đã truy cập : 43433683

Công bố Quyết định thanh tra.

06/09/2019 14:27 Số lượt xem: 66

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019, ngày 07/9/2019, Thanh tra Sở Tài chính Bắc Ninh đã tiến hành công bố các Quyết định thanh tra tại Liên minh Hợp tác xã - Quỹ hỗ trợ phát triển  Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch thanh tra

Đây là các cuộc thanh tra theo kế hoạch nhằm thực hiện chức năng giám đốc tài chính. Thông qua các cuộc thanh tra nhằm phát hiện các nhân tố tích cực có nhiều thành tích trong công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị được thanh tra; ngăn ngừa sai phạm; đánh giá công tác quản lý và điều hành công tác tài chính, đồng thời kết luận và xử lý các sai phạm ( nếu có ) trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác.

Ông Đặng Đức Thính - Chủ tịch liên minh HTX chỉ đạo các phòng ban thực hiện quyết định thanh tra

Tại các buổi công bố Quyết định thanh tra, Lãnh đạo sở Tài chính đã quán triệt Đoàn Thanh tra thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị đơn vị được thanh tra tạo mọi điều kiện, giúp đỡ Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thanh tra Sở