Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7388

Đã truy cập : 45200067

Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

02/08/2018 11:52 Số lượt xem: 9197

Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ  khối Các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tỉnh Bắc Ninh. Đảng bộ Sở Tài chính hiện nay (tính đến thời điểm 20/5/2020) có 09 chi bộ, gồm:

   - 08 Chi bộ là các phòng thuộc Sở: Văn phòng, Thanh tra, Quản lý giá & công sản, Quản lý ngân sách, Tài chính hành chính sự  nghiệp, Tài chính doanh nghiệp,Tài chính Đầu tư, Tin học & - Thống kê.

  -  01 Chi bộ trực thuộc là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở : Chi bộ  Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công.

Tổng số lượng đảng viên là 61 đồng chí, trong đó nữ 35 đồng chí; đảng viên chính thức 61 đồng chí; đảng viên đang là đoàn viên thanh niên 17 đồng chí; đảng viên là hội viên Cựu chiến binh: 02 đồng chí.