Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5380

Đã truy cập : 43676824

Đảng bộ Sở Tài chính tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

21/01/2020 14:11 Số lượt xem: 213

Ngày 20/01/2020, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì ; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và cùng toàn thể đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Sở.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở ôn lại sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và những thành tựu đã đạt được. Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa nước ta từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức mới, tư duy mới, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế của thời đại.

Năm nay, kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 35 năm đổi mới. Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị này, Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu các chi bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các chi bộ tiếp tục tuyên truyền đến đảng viên và quần chúng về ý nghĩa lịch sử 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Hàng tháng các chi bộ đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi bộ với chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong tháng 2, mỗi chi bộ tổ chức 01 buổi sinh hoạt với chủ đề "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh".

3. Các chi bộ tuyên truyền và triển khai Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 hoàn thành  xong trước ngày 25/02/2020; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian tiến hành Đại hội xong  trước  ngày 30/6/2020; tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan & Doanh nghiệp lần thứ IX; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

4. Các đảng viên, quần chúng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu của năm 2020.

Với mục đích, ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng, làm cho đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua đó nhằm khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước, cổ vũ, động viên đảng viên và quần chúng quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Ngô Tân Phượng, TUV, Bí thư Đảng ủy Sở, ôn lại truyền thống lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn phòng Sở