Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4848

Đã truy cập : 43676846

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 02/2020.

14/02/2020 08:52 Số lượt xem: 268

Chiều ngày 13/02/2020, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 02/2020. Tham dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy Sở tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên và quần chúng tinh thần nội dung Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1331-CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Ninh; Công văn số 224/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 32-CV/BTGĐUK ngày 03/02/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra...Tiếp tục tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan & Doanh nghiệp lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đc Ngô Tân Phượng, TUV, Bí thư Đảng ủy, chủ trì cuộc họp giao ban công tác Đảng thường kì tháng 2

Đồng chí yêu cầu các Chi bộ chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 khẩn trương triển khai hoàn thành trước ngày 25/02/2020 đảm bảo theo đúng Kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục rà soát báo cáo chính trị của Đảng bộ Sở, chuẩn bị, điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020. Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo theo thời gian quy định. Đối với công tác chuyên môn đồng chí Bí thư yêu cầu các Chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2020, như sau:

1. Đôn đốc xử lý ngân sách năm 2019, thực hiện chi chuyển nguồn sang năm 2020; đồng thời xác định vượt thu và hỗ trợ hụt thu theo quy định.

2. Bố trí kinh phí đảm bảo công tác phòng chống do chủng mới virut Corona  (còn gọi là Covid-19) gây ra và dịch cúm gia cầm. Đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện bình ổn giá khẩu trang trên địa địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng lịch thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019 đối với các đơn vị và các huyện thị xã đảm bảo thời gian theo quy định.

4. Tiếp tục rà soát đề án “Một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với tỉnh Bắc Ninh”.

5. Xây dựng đề cương đánh giá, đề xuất nội dung quy định về phân cấp quản lý ngân sách, định mức phân bổ chi thường xuyên thời kỳ 2021-2025.

6. Chuẩn bị báo cáo, số liệu tài liệu phục vụ kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

7. Báo cáo UBND tỉnh ủy quyền cho Trung tâm hành chính công tiếp nhận các thủ tục hành chính của Sở Tài chính đang thực hiện giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

8. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên khác.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Đảng bộ yêu cầu Bí thư các Chi bộ tiếp thu các nội dung trên, căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thực hiện tốt chức năng nhiệm quản lý Tài chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có trách nhiệm triển khai đến toàn thể đảng viên và quần chúng các nội dung sinh hoạt của Đảng ủy Sở./.

Văn phòng Sở