Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8163

Đã truy cập : 45301189

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2021.

30/03/2021 14:00 Số lượt xem: 247

Ngày 29/3/2021, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại buổi sinh hoạt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021) - Nguyên Chủ tịch Quốc hội; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng.

Đảng ủy Sở sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2021

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu triển khai công tác kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng đảm bảo theo thời gian quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo điều lệ Đảng; đẩy mạnh, nâng cao nội dung, chất lượng sinh hoạt định kỳ.

 Trong 02 ngày (27+28/3/2021), toàn thể đảng viên và quần chúng đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thời gian tới yêu cầu các Chi bộ và đảng viên tiếp tục nghiên cứu học tập Nghị quyết đồng thời rà soát Chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ cập nhật, bổ sung, sửa đổi phù hợp, gắn với chức năng nhiệm vụ của Sở và phòng, đơn vị, thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2021. Đồng thời yêu cầu đảng viên và quần chúng tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện, tuyên truyền Nghị quyết để rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Cũng tại Hội nghị thông qua công tác tổ chức cán bộ do sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/4/2021.

Đối với công tác chuyên môn đồng chí Bí thư yêu cầu Chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2021, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02 ngày 01/01/2021 của Chính phủ, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

2. Tiếp tục xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2020 khối tỉnh; xét duyệt quyết toán các đơn vị NSĐP hỗ trợ; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn và các huyện thành phố thị xã; thẩm định quyết toán vốn đầu tư năm 2020 theo niên độ kế toán của các chủ đầu tư đảm bảo theo đúng thời gian quy định.

3. Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp báo cáo thực hiện kết luận KTNN, thanh tra Bộ Tài chính các năm trước còn tồn tại.

4. Báo cáo tình hình thực hiện Công khai quyết toán 2019, dự toán năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh.

5. Tiếp tục xây dựng đề cương đánh giá, đề xuất nội dung quy định về phân cấp quản lý ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ 2021-2025.

6. Xây dựng hướng dẫn trình tự hồ sơ đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở.

7. Chuẩn bị nội dung báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021:

    - Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

    - Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    - Bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

8. Triển khai nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021 với đề tài "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh".

9. Thực hiện kê khai công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

10. Hoàn thiện công tác xét tuyển viên chức đảm bảo theo thời gian quy định.

11. Giao cho Trung tâm nghiên cứu bổ sung chức năng nhiệm vụ theo vị trí đề án việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

12. Các phòng rà soát các thủ tục hành chính tiếp tục cắt giảm thời gian, cắt giảm thành phần hồ sơ và đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

13. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên khác./

Văn phòng Sở