Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm và động viên Sở Tài chính nhân dịp khóa sổ ngân sách năm 2018.

03/01/2019 08:08 Số lượt xem: 275

Chiều ngày 31.12.2018, Chủ tịch UBND tỉnh   Nguyễn Tử Quỳnh thăm và động viên công tác khóa sổ cuối năm 2018 tại Sở Tài chính Bắc Ninh.Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Mầu Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở phụ trách báo cáo nhanh kết quả thu chi ngân sách đến 16h ngày 31.12.2018, cụ thể:

     Về thu NSNN trên địa bàn: 28.081 triệu đồng, đạt 117,7 % so với dự toán giao (23.861 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa 21.942 tỷ đồng; thu hải quan: 6.139 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính.

     Về chi ngân sách địa phương: 16.492 tỷ đồng đạt 109,8 % so dự toán giao (15.009 tỷ đồng).

     Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cao của  tập thể công chức, viên chức Sở Tài chính; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch đề nghị Sở Tài chính tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị làm thủ tục thanh toán các nội dung công việc đã thực hiện trong dự toán được giao theo quy định của Luật NSNN./.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3721

Đã truy cập : 43169656