Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4437

Đã truy cập : 43712388

Công bố giá vật liệu tháng 11/ 2019 đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện.

13/12/2019 10:13 Số lượt xem: 355

Ngày 04/12/2019, Liên Sở: Xây dựng - Tài chính ban hành Công văn số 11/2019/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vật liệu tháng 11 năm 2019 đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện.

Theo đó, đối với khu vực thành phố Bắc Ninh, các loại cát sẽ có mức giá từ 96.175 –356.175 đồng/m3; đá các loại từ 178.837 – 238.837 đồng/m3; Đối với khu vực trung tâm các huyện, thị xã Từ Sơn các loại cát có mức giá từ 90.405– 355.787 đồng/m3, các loại đá có giá từ 172.641 – 242.316 đồng/m3….

Bảng giá vật liệu xây dựng một số loại vật liệu chủ yếu và có biến động giá trong tháng 11 năm 2019, còn những loại vật liệu xây dựng khác vẫn giữ nguyên theo Công bố giá số 10/2019/CBLS-XD-TC ngày 08/11/2019 của liên Sở Xây dựng - Tài chính. Một số vật liệu không có trong công bố giá của liên Sở, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và tự quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình.

Giá những loại vật liệu xây dựng có trong công bố tại khu vực thành phố Bắc Ninh mà các huyện, thị xã không có thì có thể tham khảo, vận dụng ở thành phố Bắc Ninh. Trường hợp giá vật liệu xây dựng tại thời điểm lập dự toán, lập giá gói thầu có biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố thì chủ đầu tư tự xác định giá theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn và các nhà thầu khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế và quy định quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với mặt bằng thị trường, đảm bảo mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin giá theo công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đúng các quy định hiện hành./.

                 (Chi tiết kèm theo)

Văn phòng Sở