Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4373

Đã truy cập : 43712471

Công bố giá vật liệu tháng 4/2020 đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện.

19/05/2020 10:11 Số lượt xem: 275

Ngày 08/5/2020, Liên Sở: Xây dựng - Tài chính ban hành Công văn số 04/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vật liệu tháng 4 năm 2020 đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện.

Theo đó, đối với khu vực thành phố Bắc Ninh, các loại cát sẽ có mức giá từ 81.422 –372.727 đồng/m3; đá các loại từ 90.000 – 229.882 đồng/m3; Đối với khu vực trung tâm các huyện, thị xã Từ Sơn các loại cát có mức giá từ 73.839– 372.727 đồng/m3, các loại đá có giá từ 159.069 – 238.924 đồng/m3….

Giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố này là loại vật liệu phổ biến trong xây dựng công trình làm cơ sở tham klhảo cho việc lập đơn giá xây dựng công trình.Một số vật liệu không có trong công bố giá của liên Sở, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và tự quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình.

Giá những loại vật liệu xây dựng có trong công bố tại khu vực thành phố Bắc Ninh mà các huyện, thị xã không có thì có thể tham khảo, vận dụng ở thành phố Bắc Ninh. Trường hợp giá vật liệu xây dựng tại thời điểm lập dự toán, lập giá gói thầu có biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố thì chủ đầu tư tự xác định giá theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin giá theo công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đúng các quy định hiện hành./.

                 (Chi tiết kèm theo)

Văn phòng Sở