Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4534

Đã truy cập : 43712450

Công bố Quyết định kiểm tra tại xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh

18/11/2019 08:02 Số lượt xem: 233

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, ngày 15/11/2019, Thanh tra Sở Tài chính Bắc Ninh đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là các cuộc kiểm tra theo kế hoạch nhằm thực hiện chức năng giám đốc tài chính trong việc quản lý, sử dụng và thực hiện công khai ngân sách nhà nước; việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn. Thông qua cuộc kiểm tra nhằm phát hiện các nhân tố tích cực có nhiều thành tích trong công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản của đơn vị được kiểm tra; ngăn ngừa sai phạm; đánh giá công tác quản lý tài sản các quy định về định mức, tiêu chuẩn, điều hành công tác tài chính và công khai ngân sách nhà nước.

Chánh Thanh tra Sở Tài chính công bố quyết định kiểm tra tại xã Hòa Long

Chủ tịch UBND xã Hòa Long chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định kiểm tra

Tại các buổi công bố Quyết định kiểm tra, Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài chính đã quán triệt Đoàn Thanh tra thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thanh tra Sở