Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Công khai giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

18/05/2015 01:53 Số lượt xem: 2183CÔNG KHAI GIÁ SỮA
CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Chi tiết

   

   448/TB-STC                                  

27/10/2016

Thông báo giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến (nhà phân phối của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam) và Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về

324/TB-STC

30/06/2016

Thông báo giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về

227/TB-STC

19/5/2016

Thông báo giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty  TNHH FrieslandCampina Việt Nam và Công ty Cổ phần Sóng  Thần Hà Nội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về

33/TB-STC

25/02/2016

Thông báo giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty  TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) và Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về


09/TB-STC


06/01/2016

Thông báo Giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và Công ty  TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về


476/TB-STC


28/9/2015

Thông báo giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sản phẩm mới) của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến và Công ty  TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về


319 /TB-STC


28/5/2015

Thông báo giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em  dưới 6 tuổi (sản phẩm mới) của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về

228/TB-STC

25/4/2015

Điều chỉnh, bổ sung giá bán lẻ tối đa đối với sản  phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn  tỉnh Bắc Ninh

Tải về


64/TB-STC


28/01/2015

Giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ  em dưới 6 tuổi (sản phẩm mới) của Công ty  TNHH Mead Johnson (Việt Nam) trên địa bàn  tỉnh Bắc Ninh

Tải về

 
303/TB-STC
331/TB-STC


20/6/2014 
09/7/2014

Thông báo giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa  dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3983

Đã truy cập : 43174238