Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7141

Đã truy cập : 45199903

Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2020

26/11/2019 14:11 Số lượt xem: 2906

 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2020

 

TT

NỘI DUNG

BIỂU MẪU

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY

CÔNG BỐ

TẢI VỀ

A

Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022

 

467/TTr-UBND

26/11/2019

Tờ trình số 467/TTr-UBND

1

 Danh mục biểu mẫu báo cáo dự toán NS năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022

Biểu mẫu số 01 đến biểu mẫu 17

 

26/11/2019

File Excell số liệu

B

 Báo cáo công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020

 

115/BC-UBND

02/12/2019

Báo cáo số 115/BC-UBND

 

Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân năm 2019

Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân năm 2018