Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7267

Đã truy cập : 45199972

Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2021

02/12/2020 08:58 Số lượt xem: 841

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2021

 

TT

NỘI DUNG

BIỂU MẪU

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY

CÔNG BỐ

TẢI VỀ

A

Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023, kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025

 

521/TTr-UBND, ngày 30/11/2020

02/12/2020

Tờ trình số 521/TTr-UBND

1

 Danh mục biểu mẫu báo cáo dự toán NS năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023, Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025

Biểu mẫu số 01 đến biểu mẫu 17

 

02/12/2020

File Excell số liệu

2

Tình hình quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN năm 2020, dự kiến phương án phân bổ tổng hợp nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2021 Biểu mẫu số 01 đến biểu mẫu 08   02/12/2020 File Excell số liệu

B

 Dự thảo nghị quyết kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025

 

 

02/12/2020

Nội dung dự thảo nghị quyết hội đồng nhân dân

 

Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân năm 2020

Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân năm 2019

Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân năm 2018