Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Hội nghị triển khai công tác khóa sổ và xử lí ngân sách cuối năm 2017

30/12/2017 23:43 Số lượt xem: 750
Chiều ngày 29.12.2017, tại Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai công tác khóa sổ cuối năm 2017

Đ/c Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và chi đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành Khối Tài chính Ngân hàng và các huyện, thị xã thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hải, TUV, Giám đốc Sở báo cáo công tác khóa sổ và xử lý công tác cuối năm 2017

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã triển khai công tác khóa sổ và xử lí ngân sách cuối năm 2017. Theo đó, kết quả đến ngày 29.12.2017: Thu NSNN đạt 22.830 tỷ đồng, bằng 118% dự toán và bằng 125% so dự toán năm 2016 (tăng 3.426 tỷ đồng so dự toán); chi ngân sách địa phương là 12.059 tỷ đồng. (đạt 96% so dự toán).

Về xử lí ngân sách cuối năm, trong đó lưu ý:

1. Điều hành ngân sách:

Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung đôn đốc để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 ở mức cao nhất để tăng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2017

 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, KBNN tỉnh và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong thời gian chỉnh lý quyết toán (tháng 01/2018), nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP;

Toàn cảnh Hội nghị

2. Xử lí số dư dự toán chi ngân sách:

Theo quy định của Luật NSNN, các khoản dự toán chi đến hết năm ngân sách chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ, trừ các nội dung như: Chuyển nguồn chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật đầu tư công; nguồn thực hiện chính sách tiền lương; kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9; kinh phí nghiên cứu khoa học; các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng vào năm sau. Đề nghị các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc rà soát, đối chiếu nguồn và nhiệm vụ chi để xử lí theo đúng quy định Luật NSNN.

Các cấp các ngành và các đơn vị rà soát, đối chiếu số liệu phục vụ khóa sổ cuối năm, gồm:

- Số liệu dự toán giữa cơ quan tài chính cấp trên với cơ quan tài chính cấp dưới, cơ quan tài chính với đơn vị sử dụng ngân sách;

- Số liệu dự toán giữa KBNN với cơ quan tài chính (trên Quyết định giao dự toán, quyết định bổ sung và trên tabmis) và đơn vị sử dụng ngân sách;

- KBNN phối hợp và đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách rà soát, đối chiếu lại số dự toán kinh phí thường xuyên được giao trong năm, đảm bảo số liệu khớp đúng với quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền cho đơn vị: Kiểm tra số dư dự toán năm 2016 chuyển sang năm 2017, số dự toán nhập đầu năm 2017, bổ sung trong năm 2017; kịp thời phát hiện các sai sót, trùng lắp (nếu có) thực hiện điều chỉnh đảm bảo số liệu chính xác. Rà soát số liệu dự toán tạm cấp đầu năm, đảm bảo đã xử lí hết số dư dự toán tạm cấp theo quy định;

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đơn vị trong Khối Tài chính, Ngân hàng

3. Chuyển nguồn sang năm 2018:

Công tác xử lí chuyển nguồn ngân sách cuối năm được quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN. (trong đó nêu rõ các khoản kinh phí được chuyển nguồn và trình tự thủ tục chuyển nguồn sang năm 2018).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cao của các cơ quan trong Tài chính ngân hàng; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách nhà nước trong thời gian còn lại của năm; cơ quan Tài chính các cấp rà soát đôn đốc các đơn vị làm thủ tục thanh toán các nội dung công việc đã thực hiện trong dự toán được giao theo quy định của Luật NSNN./.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 480

Đã truy cập : 42986807