Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

30/06/2017 14:20 Số lượt xem: 941
Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại sở Tài chính, Đảng ủy sở đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, dự theo dõi truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.    

 

Phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Sau phần phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tới các đại biểu dự Hội nghị, gồm:

1. Nghị quyết số 10-NQ/TW này 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một  động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường XHCN.

2. Nghị quyết số 11-/NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03.6.2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững và xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Buổi chiều cùng ngày, các Chi bộ tiến hành thảo luận các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh. Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham gia học tập sẽ viết Bản thu hoạch cá nhân theo quy định.

 

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1050

Đã truy cập : 42926062