Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

02/07/2018 13:54 Số lượt xem: 648
Ngày 29/6/2018 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 7, khóa XII của Đảng.

      Tại sở Tài chính, Đảng ủy sở đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trực tiếp theo dõi truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.    

  Đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến trong toàn tỉnh.

       Buổi sáng, Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Nghị quyết số 26- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung phân tích 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ, 2 trọng tâm và 5 đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và giải pháp nhiệm vụ đề ra.

        Buổi chiều, Hội nghị được nghe Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.


  

Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, chỉ đạo quán triệt việc Học tập triển khai Nghị quyết trong Đảng bộ Sở

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, với tính chất, vị trí và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, các cấp ủy Đảng cần khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống.

        Theo chương trình, sáng ngày 04/7/2018, Đảng ủy Sở  sẽ tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, thảo luận, giải đáp, viết bài thu hoạch theo quy định./.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2723

Đã truy cập : 43097335