Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5972

Đã truy cập : 43676828

Hướng dẫn mức chi hỗ trợ kinh phí cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy; cán bộ thú y và những người tham gia phòng dịch tả lợn Châu Phi.

17/09/2019 07:59 Số lượt xem: 336

Để thống nhất mức chi hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng dịch.

 Ngày 13.9.2019, Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn số 936/HD-STC về việc  thực hiện mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch.

Theo đó, hỗ trợ cho chủ vật nuôi, cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch theo từng thời điểm tương ứng mức chi hỗ trợ./.

( Chi tiết hướng dẫn số 936/HD-STC)

vĂN PHÒNG sỞ