Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017

31/07/2017 08:19 Số lượt xem: 717
Thực hiệnThông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và  điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ

Lương cơ bản tăng từ ngày 01.7.2017. Ảnh minh họa: Internet

 

Để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Ngày 28.7.2017, Sở Tài chính có Công văn số 796/STC-NS về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

          1. Tổng số đối tượng được điều chỉnh mức lương cơ sở không được vượt quá số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

          2. Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở ngoài lương và các khoản theo lương, cần lưu ý bao gồm cả chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên; Hoạt động phí tăng thêm của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hỗ trợ kinh phí để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã….

          3. Thời điểm thực hiện chi trả: Các đơn vị chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2017 đã được giao, các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2017 (nếu có) và nguồn được để lại để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo chế độ quy định từ tháng 7/2017./.

Công văn hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017

Biểu mẫu hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1227

Đã truy cập : 42938823