Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4251

Đã truy cập : 43712468

Kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức (vòng 1)

26/05/2020 13:43 Số lượt xem: 217

Căn cứ Thông báo số 22/TB-BGS ngày 22/5/2020 của Ban Giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh về kết quả thực hiện giám sát về hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020 (đợt 2).

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) của Sở Tài chính thông báo  kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức (vòng 1) (Nội dung chi tiết tại đây)

Văn phòng Sở