Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5855

Đã truy cập : 43676866

Một số kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Tài chính năm 2019.

21/01/2020 07:50 Số lượt xem: 227

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ Sở Tài tổ chức và triển khai công tác tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh đến toàn bộ đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Sở.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; Chỉ thị số 35-CT/TW  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 30/9/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 17-KH/ĐUK về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Phổ biến Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân”; Quyết định 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”; Quy định số 08/QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Thường xuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM" gắn NQTW 4 khóa XII; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp...

Tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 44 năm giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); 74 năm thành lập ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2019) và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Trong năm, Đảng ủy Sở kiểm tra 02 chi bộ trực thuộc; 02 Đảng ủy viên; UBKT kiểm tra 02 chi bộ theo Điều 32 (Chương VII) - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ kiểm tra, giám sát đảng viên theo điều 30 đối với  13/13 đảng viên, hoàn thành 100% kế hoạch.

Qua kiểm tra giám sát giúp các Chi bộ và Đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định; Quy chế, Kết luận của cấp ủy cấp trên; Chính sách pháp luật của Nhà nước; việc quán triệt và chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của đảng; việc chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành công việc được giao. 

Trong năm trình xét kết nạp cho 01 quần chúng ưu tú vào Đảng và thực hiện quy trình xét chuyển đảng chính thức đối với 01 đảng viên dự bị.

Đảng ủy duy trì chế độ sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng của Cấp uỷ và Chi bộ với nội dung thiết thực, các đảng viên đều có ý thức chấp hành và tham gia sinh hoạt đầy đủ, đảm bảo theo đúng quy định. Trong sinh hoạt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thực hiện đoàn kết nội bộ. Các kỳ họp của Chi bộ, Đảng uỷ đều được thảo luận một cách dân chủ những nội dung và biểu quyết Nghị quyết, tổ chức thực hiện theo Nghị quyết.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả: 9/9 chi bộ đăng ký và thực hiện sinh hoạt chi bộ chuyên đề, tổng số 37 chuyên đề (mỗi chi bộ sinh hoạt ít nhất 04 chuyên đề trong năm), nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn công tác chuyên môn của từng phòng, đơn vị và đạo đức, tác phong của người đảng viên. 100% đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức tọa đàm với chủ đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ trong việc tham mưu ban hành chính sách  và thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn”.

Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nội quy và quy chế đề ra. Các đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú theo quy định, chấp hành nghiêm túc các quy định của địa phương, nhiệt tình tham gia  các hoạt động từ thiện, đóng góp các quỹ tình nghĩa, ủng hộ người nghèo, phòng chống thiên tai, bão lụt .. Kết quả đã ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ trợ giúp nhân đạo Chữ thập đỏ, Quỹ vì người nghèo với số tiền trên 76 triệu đồng....

Chỉ đạo Công đoàn tổ chức chăm lo đời sống cho đoàn viên, tặng quà cho các cháu là con đoàn viên, các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong Sở nhân các dịp Tết thiếu nhi và Tết Trung thu; tặng quà cho các gia đình, tứ thân phụ mẫu thuộc đối tượng Thương binh, gia đình liệt sỹ;  tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp sinh nhật; tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; nhiệt tình tham gia vào các phong trào thi đua của cấp trên phát động ...

          Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; tham gia sôi nổi, nhiệt tình các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào lao động công ích, hoạt động tình nguyện......

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, BCH Đảng bộ luôn xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ; chính vì vậy trong năm qua, Đảng ủy Sở không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu vươn lên, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả đến ngày 31/12/2019 về thu ngân sách nhà nước là 30.431 tỷ đồng, đạt 111% dự toán. Về chi ngân sách địa phương là 18.909,1 tỷ đồng bằng 107 % so dự toán.

Trong công tác tài chính giá cả, tài chính đầu tư, tài chính doanh nghiệp, công tác thanh tra ....với vai trò và trách nhiệm của mình, Sở đã thường xuyên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương chủ động tham mưu với tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong quá trình thực thi các nhiệm vụ về quản lý, điều hành tài chính, NSNN, Sở thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách, các quy định của Trung ương và của tỉnh, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm các hoạt động tài chính luôn chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật, thực sự trở thành công cụ quan trọng để điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Đảng bộ Sở Tài chính được Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Tài chính một số hạn chế: Một số Chi bộ kiểm tra đảng viên thường tập chung chủ yếu vào cuối năm dẫn đến chất lượng  kiểm tra chưa cao; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị một số nhiệm vụ đôi khi còn chưa khoa học. Trong giải quyết công việc, đôi lúc chưa thực sự linh hoạt.

Để khắc phục những hạn chế, Đảng bộ Sở đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Tiếp tục tuyên truyền công tác chuẩn bị của cấp ủy các cấp cho Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 30/9/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 22/10/2019 của Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; ”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương....

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM"; gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII).

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt. Tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho toàn thể đảng viên, từ đó nâng cao năng lực tổ chức và sức chiến đấu trong tổ chức Đảng.

2. Công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ: Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022  theo đúng hướng dẫn tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; quản lý đảng viên theo điều lệ Đảng.

Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng hàng tháng của Cấp uỷ và Chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đoàn kết nội bộ. Chăm lo tạo nguồn phát triển Đảng cả về số lượng, chất lượng.

3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, giá; điều hành tốt ngân sách địa phương năm 2020 theo đúng dự toán giao đáp ứng và phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể: Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Cấp uỷ đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng; thực hiện tốt sự phối kết hợp giữa Đảng, Chính quyền, Đoàn thể chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ viên chức theo đúng chế độ Nhà nước và điều kiện cụ thể của cơ quan.

5. Về lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:Tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Triển khai sinh hoạt Chuyên đề năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo quy định.

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua:Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng với nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

Một số hình ảnh hoạt động công tác đảng năm 2019 của Đảng bộ Sở Tài chính

 

Văn phòng Sở