Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4474

Đã truy cập : 43712435

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

19/05/2020 10:09 Số lượt xem: 152

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 05/5/2020 - 31/12/2020 các tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kê kỹ thuật, dự toán xây dựng bằng 50% mức phí đã được quy định.

 Từ ngày 01/01/2021, các loại phí này được nộp bình thường theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. (Kèm theo Thông tư số 34/2020/TT-BTC)

Văn phòng Sở