Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5763

Đã truy cập : 43433642

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

12/06/2019 09:01 Số lượt xem: 77

Ngày 7.6.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng Tin học - Thống kê, Sở Tài chính nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Theo đó, 17 thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc 03 lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý ngân sách 05 thủ tục; lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp 10 thủ tục và lĩnh vực Quản lý giá 02 thủ tục. Sở Tài chính trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (Chi tiết Quyết định số 862/QĐ-UBND)

Văn phòng Sở