Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5169

Đã truy cập : 43433724

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh.

21/01/2019 13:49 Số lượt xem: 231

Ngày 08.01.2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh

      Theo đó, thu NSNN: 25.892 tỷ đồng, thu nội địa: 16.851 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương: 17.409 tỷ đồng.

          (Kèm theo quyến định số 09/QĐ-UBND).

Văn phòng Sở