Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh.

21/01/2019 13:49 Số lượt xem: 175

Ngày 08.01.2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh

      Theo đó, thu NSNN: 25.892 tỷ đồng, thu nội địa: 16.851 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương: 17.409 tỷ đồng.

          (Kèm theo quyến định số 09/QĐ-UBND).

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2981

Đã truy cập : 43124273