Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh

21/01/2019 13:52 Số lượt xem: 229

Ngày 08.01.2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh.

        Theo đó, thu NSNN: 27.397 tỷ đồng, trong đó thu nội địa: 21.147 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương: 17.720 tỷ đồng.(trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 11.325,3 tỷ đồng; cấp huyện: 5.298,7 tỷ đồng và ngân sách cấp xã:1.096 tỷ đồng).

          (Kèm theo quyến định số 08/QĐ-UBND).

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3093

Đã truy cập : 43124324