Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3747

Đã truy cập : 43513128

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh

21/01/2019 13:52 Số lượt xem: 323

Ngày 08.01.2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh.

        Theo đó, thu NSNN: 27.397 tỷ đồng, trong đó thu nội địa: 21.147 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương: 17.720 tỷ đồng.(trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 11.325,3 tỷ đồng; cấp huyện: 5.298,7 tỷ đồng và ngân sách cấp xã:1.096 tỷ đồng).

          (Kèm theo quyến định số 08/QĐ-UBND).

Văn phòng Sở