Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Sản phẩm dịch vụ Doanh nghiệp

01/02/2016 04:14 Số lượt xem: 4368
 


Danh sách các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp:

 

Thời điểm Áp dụng

Báo giá dịch vụ doanh nghiệp

Chi tiết

11/08/2018

Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc Tải về

 

10/08/2018

 

Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc Tải về
11/05/2018  Giá thức ăn chăn nuôi Công ty EH Việt Nam 

Tải về  

 

28/4/2018 Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về 

 

09/4/2018  Giá thức ăn chăn nuôi Công ty EH Việt Nam

Tải về 

 

24/3/2018 Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về 


 

25/01/2018 Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về 

 

01/1/2018

Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về

02/10/2017

Giá thức ăn chăn nuôi Công ty EH Việt Nam

Tải về

21/9/2017

Giá thức ăn chăn nuôi Công ty EH Việt Nam

Tải về

01/4/2017

Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về

13/3/2017

Giá thức ăn chăn nuôi Công ty EH Việt Nam

Tải về

14/01/2017

Giá cước vận tải taxi công ty CPVT&DV công cộng Bắc Ninh

Tải về

2/11/2016

Giá cước vận tải Taxi Công ty tnhh vận tải HK và DLDV Lộc Ngân

Tải về

1/11/2016

Giá thức ăn chăn nuôi công ty EH Việt Nam

Tải về

12/10/2016

Giá thức ăn chăn nuôi công ty EH Việt Nam

Tải về

7/09/2016

Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về

11/08/2016

Giá thức ăn chăn nuôi công ty EH Việt Nam

Tải về

13/07/2016

Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về

30/6/2016

Giá thức ăn chăn nuôi công ty EH Việt Nam

Tải về

20/6/2016

Giá thức ăn chăn nuôi tập đoàn Minh Tâm

Tải về

08/6/2016

Giá thức ăn chăn nuôi tập đoàn Minh Tâm

Tải về

16/4/2016

Giá thức ăn chăn nuôi tập đoàn Minh Tâm

Tải về

04/5/2016

Bảng kê khai mức giá Công ty Tân Việt Đông Bắc

Tải về

26/3/2016

Giá thức ăn chăn nuôi tập đoàn Minh Tâm

Tải về

16/3/2016

Giá thức ăn chăn nuôi công ty EH Việt Nam

Tải về

Tháng 3 Năm 2016

Giá cước vận tải của các doanh nghiệp Taxi tháng 3 năm 2016

Tải về

07/1/2016

Giá thức ăn chăn nuôi tập đoàn Minh Tâm

Tải về

Tháng 1 năm 2016

Giá cước vận tải, taxi của các doanh nghiệp áp dụng từ tháng 1 năm 2016

Tải về

11/12/2015

Giá thức ăn chăn nuôi tập đoàn Minh Tâm

Tải về

04/10/2015

Giá thức ăn chăn nuôi công ty EH Việt Nam

Tải về

01/6/2015

Giá thức ăn chăn nuôi công ty BMB

Tải về

24/11/2015

Giá thức ăn chăn nuôi tập đoàn Minh Tâm

Tải về

19/9/2015

Giá cước hãng Taxi Mai Linh

Tải về

19/9/2015

Giá cước vận tải DN Mạnh Huyền

Tải về

18/9/2015

Giá cước vận tải Công ty Du lịch & Thương mại Đất Cảng

Tải về

25/11/2014

Giá cước vận tải Taxi Hà Nội

Tải về

30/9/2015

Giá cước công ty cổ phần vận tải Sao Mai

Tải về

18/9/2015

Giá cước công ty TNHH & DV vân Tải Lộc Ngân

Tải về

20/9/2015

Giá cước vận tải Hành khách theo tuyến cố định

Tải về

21/9/2015

Giá cước vận tải taxi công ty CPVT&DV công cộng Bắc Ninh

Tải về

21/9/2015

Giá cước vận tải taxi công ty Cổ phần thương mại Phú Sơn

Tải về

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4117

Đã truy cập : 43174312