Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 và phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng.

25/01/2017 09:24 Số lượt xem: 2101
Thực hiện Hướng dẫn số 54/HD-CĐ, ngày 17.10.2016 của Công Đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Được sự thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở. Sáng ngày 23.01.2017, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát động phong trào Đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt nam Anh hùng

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở, chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; công khai thực hiện kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động của cơ quan và kinh phí công đoàn theo quy định; thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Cam kết trách nhiệm giữa BCH Công đoàn và chính quyền đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017.
Toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung báo cáo và đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Sở về ưu khuyết điểm và những tồn tại, hạn chế, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
Tiếp theo chương trình đồng chí Nguyễn Văn Hải phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng mẹ Việt nam Anh hùng mà Sở nhận phụng dưỡng.Trong năm 2017, mỗi công chức, viên chức và người lao động đã tự nguyện đóng góp để phụng dưỡng mẹ Trịnh Thị Cừu, tổng số tiền 28.700.000 đồng.
 Kết luận Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao những thành tích mà tập thể công chức, viên chức và người lao động của Sở đã đạt được đồng thời đề ra nhiệm vụ của Sở trong thời gian tới như sau:
1. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lí Nhà nước về tài chính, ngân sách, giá; điều hành thu chi NSNN đáp ứng và phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
2.Tiếp tục triển khai  thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; Nghị định 54/2016/NĐ-CP và Nghị định số Nghị định 141/2016/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp khác và các Nghị định quy định chế độ tự chủ trong từng lĩnh vực.
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27.9.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc  Ninh. Qua đó nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỉ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền được giao.
4.Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong Sở.
5. Mỗi công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; Quản lí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí và tài sản được giao.
Cuối cùng đồng chí chúc toàn thể công chức, viên chức và người lao động đón Xuân Đinh Dậu an toàn, vui vẻ, tiết kiệm và hiệu quả./.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1027

Đã truy cập : 42926053