Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng

13/02/2018 10:49 Số lượt xem: 1502
Thực hiện Hướng dẫn số 64/HD-CĐ, ngày 12.12.2017 của Công Đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, được sự thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, chiều ngày 12.02.2018, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Hội nghị bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kì 2018-2020

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; công khai thực hiện kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động của cơ quan và kinh phí công đoàn theo quy định; thông qua báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Bầu Ban Thanh tra dân nhiệm kì 2018-2020; cam kết trách nhiệm giữa BCH Công đoàn và chính quyền, đồng thời tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.
Toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung báo cáo và đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Sở về  những ưu điểm và những hạn chế, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

 

Tổ chức quyên góp tiền "phụng dưỡng mẹ VNAH" năm 2018

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải đã phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhằm phụng dưỡng mẹ Việt nam Anh hùng Mẹ Trịnh Thị Cừu, với tổng số tiền đóng góp được  28.600.000 đồng.
 Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao những thành tích mà tập thể công chức, viên chức và người lao động của Sở đã đạt được đồng thời đề ra nhiệm vụ của Sở trong thời gian tới. Cụ thể:
1. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lí Nhà nước về tài chính, ngân sách, giá; điều hành tốt NSĐP năm 2018 theo đúng dự toán giao; tổ chức thẩm định và xét duyệt quyết toán theo quy định; lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; thảo luận và lập dự toán ngân sách nhà nước 2019, đáp ứng và phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách địa phương.
2. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02.01.2018 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; quản lí, điều hành chi theo dự toán đã được giao và theo chế độ chính sách quy định. Hướng dẫn đơn vị thực hiện công khai dự toán đã được giao.
3. Thực hiện việc chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường; tăng cường công tác kiểm tra; giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp đối với hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
4. Tăng cường kỉ luật, kỉ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát quản lí chặt chẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự toán được giao. 
5. Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến Luật Ngân sách năm 2015, Luật giá, Luật Kế toán; tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10.10.2017 của Bộ Tài chính) cho các đơn vị nhằm đảm bảo công tác quản lí tài chính, Ngân sách, giá cả được thực thi đồng bộ có hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành và các đơn vị.
6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực tài chính; tiếp tục hiện rà soát ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan quản lí nhà nước.
7. Thực hiện bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác cho công chức, viên chức trong Sở. Quản lí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí và tài sản được giao.

 

Một số hình ảnh trong công tác Thi đua Khen thưởng

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 sắp đến, đồng chí chúc toàn thể công chức, viên chức và người lao động đón Xuân an toàn, vui vẻ, tiết kiệm và hiệu quả./.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1729

Đã truy cập : 43097319