Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2018

12/01/2018 10:35 Số lượt xem: 1105

Ngày 10.01.2018, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2018.Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã. 

Hội nghị giao ban Quý I/2018

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hải quán triệt nội dung hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 08.01.2017; đồng thời đồng chí cũng quán triệt, yêu cầu các phòng, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tổ chức điều hành thu, chi ngân sách tháng 01/2018 và Quý I/2018, tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu phân bổ dự toán chi tiết từng nhiệm vụ chi cho từng ngành, đơn vị trong tháng 1/2018.

2. Phối hợp chặt chẽ Kho bạc Nhà nước (tỉnh và huyện) thực hiện tốt công tác điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; đảm bảo nguồn chi trả Tết, các khoản chi hỗ trợ cho người có công, hộ nghèo, các gia đình chính sách… trước ngày 15.12 (Âm lịch); đảm bảo chi trả lương tháng 2.2018 sớm, tạo điều kiện cho các hộ gia đình mua sắm, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi.

3. Thực hiện công khai quyết toán năm 2016; công khai dự toán năm 2018.

4. Rà soát các khoản thu theo MLNS, đối chiếu các khoản thu chưa có trong quy định, không phân cấp (đặc biệt là cấc loại phí, lệ phí) để điều chỉnh cho đúng quy định.

5. Đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2017; xác định tăng thu, hụt thu của ngân sách cấp huyện; của từng xã, phường, thị trấn.

6. Thực hiện chi chuyển nguồn theo đúng quy định Luật ngân sách nhà nước.

7.  Xử lí ngân sách năm 2017, trong thời gian chỉnh lý quyết toán, gồm:

- Điều chỉnh hạch toán kế toán mục lục ngân sách đối với các trường hợp cấp bằng lệnh chi theo mục chi thực tế.

- Rà soát báo cáo thu, chi ngân sách; đối chiếu với chế độ kế toán để điều chỉnh hạch toán kế toán đúng mục mục lục ngân sách; rà soát, đối chiếu với tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách để điều chỉnh số thu điều tiết của ngân sách các cấp.

- Thực hiện việc ghi thu các khoản đóng góp, ghi chi xây dựng hạ tầng, vốn ODA./.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 757

Đã truy cập : 42986843