Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Quý II/2018

14/04/2018 11:03 Số lượt xem: 1106

Sáng ngày 12.4.2018, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí: Nguyễn Văn Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung  một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018:

1. Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan đôn đốc khai thác nguồn thu trên địa bàn đảm bảo theo dự toán giao.

2. Rà soát ra thông báo duyệt, thẩm định quyết toán đối với các đơn vị và các huyện, thành phố, thị xã theo quy định để lập tổng quyết toán NSĐP.

3. Chuẩn bị tài liệu, số liệu phục vụ công tác Thanh tra Bộ Tài chính về việc thanh tra công tác quản lí NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

4. Các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương phân bổ kinh phí mục tiêu cho hạ tầng nông thôn.

5. Rà soát báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc xác định các công trình nợ đọng như sau:

   - Các công trình đã phê duyệt quyết toán đến ngày 31.3.2018.

   - Các công trình đã gửi hồ sơ quyết toán gửi phòng TCKH thẩm định.

   - Các công trình có bảng tổng hợp giá trị khối lượng hoàn thành có xác nhận của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát.

6. Đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị, kết luận của kiểm toán theo đúng quy định.

7. Xử lí dứt điểm quyết toán các dự án tồn đọng từ năm 2005 đến 2014; phối hợp Kho bạc nhà nước thực hiện tất toán tài khoản theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Phối hợp các đơn vị rà soát quyết toán kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng các dự án theo quy định.

9. Tiếp tục thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, tin học ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020; giao cho phòng Tin học & Thống kê cử cán bộ hỗ trợ triển khai phần mềm quản lí ngân sách để quyết toán NSNN năm 2017./.

 

 

Văn Phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2456

Đã truy cập : 43132507