Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Quý IV/2017

12/10/2017 10:54 Số lượt xem: 1019

Sáng ngày 10.10.2017, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III/2017, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017. Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã. 

Hội nghị giao ban Quý IV/2017

Hội nghị thông báo đánh giá ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2017, như sau:
- Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt ước thực hiện 17.106 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán năm.
- Tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt 9.419 tỷ đồng; bằng 77,3% dự toán năm.
Tại Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung  một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2017:
1. Về thu, chi ngân sách: 
- Thu NSNN: Rà soát, đôn đốc các khoản thu trên địa bàn để hoàn thành dự toán được giao.
- Chi NSĐP:
+ Rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ chi, thực hiện điều chỉnh dự toán đối với các dự án, công trình đã được bố trí kinh phí nhưng chưa hoàn thành để thực hiện sang các dự án, công trình có khối lượng hoàn thành năm 2017 nhưng chưa bố trí dự toán.
+ Thu hồi các khoản đã giao trong dự toán nhưng chưa thực hiện về  ngân sách các cấp để xử lí theo quy định.
+ Thực hiện chi chuyển nguồn theo đúng quy định Luật NSNN.
3.Tổ chức thảo luận, phương án phân bổ dự toán năm 2018; trong đó, khi thảo luận cấp tỉnh cần lưu ý:
- Đối với các đơn vị khối tỉnh: về định mức không thay đổi; tính định mức theo biên chế được giao; nếu ngoài định mức phải có chủ trương của cấp có thẩm quyền.
- Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Cần rà soát nguồn thu của các doanh nghiệp trên địa bàn.
4. Rà soát các thủ tục hành chính của Sở để thực hiện quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh trong tháng T11/2017.
5. Các phòng, đơn vị của Sở rà soát các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cho Sở để triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.
6. Chấn chỉnh công tác báo cáo thống kê và định kỳ theo quy định Luật đầu tư công và Luật NSNN đối với phòng TCKH các huyện, thành phố, thị xã. Trường hợp gửi báo cáo muộn hoặc chưa đạt yêu cầu, Sở Tài chính sẽ tổng hợp gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã để làm căn cứ đánh giá thi đua cuối năm.

VĂN PHÒNG SỞ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1814

Đã truy cập : 42980574