Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6064

Đã truy cập : 43676848

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Quý IV/2019.

15/10/2019 09:00 Số lượt xem: 220

Chiều ngày 14.10.2019, đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban nhằm triển khai nhiệm vụ Quý 4/2019. Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở, Trưởng Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã. 

Theo báo cáo thống kê, tính đến ngày 13.10.2019  tổng số thu NSNN trên địa bàn là 22.702 tỷ đồng (trong đó thu nội địa: 17.911 tỷ đồng; thu hải quan: 4.775 tỷ đồng). Chi ngân sách địa phương là: 13.184 tỷ đồng. Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện những tháng cuối năm 2019, như sau:

Đc Ngô Tân Phượng, TUV, Bí thư ĐU, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị

1. Tổ chức điều hành ngân sách các cấp theo Công điện số 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chỉ thị số 01/CT- BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu ngân sách và công văn số 11456/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm; Nghị quyết số 188/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm và công văn số 3637/UBND-KTTH của UBND tỉnh về điều hành ngân sách những tháng cuối năm. Trong đó tập trung một số nội dung sau:

 Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện thành phố, thị xã tham mưu với UBND tăng cường quy chế phối hợp với Công an huyện và Chi cục thuế trong công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế; tổ chức đấu giá; thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sắc thuế  theo dự toán giao.

Thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 60% so với dự toán; các đơn vị chủ đầu tư báo cáo UBND về tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân và đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển vốn, trước ngày 25/9/2019.

 Các huyện thành phố, thị xã chủ động xử lý hụt thu từ nguồn dự phòng; nguồn cải cách tiền lương còn dư; nguồn kết dư ngân sách... Trong trường hợp nguồn tiền sử dụng đất có tăng thu lớn, được phép giảm chi đầu tư bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương (không kể chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất) để cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Lãnh đạo Phòng Tài chính KH huyện Lương Tài, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Hội nghị

2. Tổng hợp nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo công văn số 3278/UBND-KTTH của UBND tỉnh.

3. Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với phòng Nông nghiệp báo cáo UBND cấp huyện khẩn trương gửi hồ sơ hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn Châu Phi để trình UBND tỉnh đồng thời làm thủ tục đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí theo quy định.

4. Rà soát nguồn và nhiệm vụ chi, tham mưu với UBND các cấp xử lý thu hồi dư dự toán không có khả năng giải ngân năm 2019, không đủ điều kiện chi chuyển nguồn theo quy định của Luật NSNN.

5.  Các huyện thị xã, thành phố xử lý kết dư ngân sách; xử lý sắp xếp tài khoản tạm giữ ngân sách các cấp theo quy định.

6. Về xây dựng dự toán 2020.

Phợp cơ quan Thuế, lấy số giao dự toán thu ngân sách đến các xã;  báo cáo UBND tỉnh để điều tiết các cấp ngân sách đảm bảo theo quy định

 Khẩn trương lập dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 theo hướng dẫn tại công văn số 965/STC-QLNS của Sở Tài chính; tổng hợp số liệu gửi phòng Quản lý ngân sách chậm nhất ngày 21/10/2019 để báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh theo quy định.

7. Thực hiện triệt để, dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước theo đúng thời gian quy định.

8. Thực hiện nhiệm vụ chính trị hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020): Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết của HĐND các cấp về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 – 2020;  tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V với các nội dung thiết thực, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về tài chính ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính 05 năm (2016 - 2020) của từng địa phương.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Văn phòng Sở