Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5630

Đã truy cập : 43676791

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020.

25/12/2019 13:52 Số lượt xem: 199

Ngày 17/12/2019, Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc “Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020”.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là tỉnh), Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong thời điểm trước, trong và sau tết để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả, không để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội.

Về công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, Bộ Tài chính giao cho Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ có liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả; nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp tết để tham mưu kịp thời cho Bộ Tài chính các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công; tăng cường phân tích dự báo; chủ động xây dựng kịch bản điều chỉnh giá một số mặt hàng quan trọng do Nhà nước quản lý trong những tháng đầu năm 2020 với lộ trình phù hợp để hạn chế tác động đến mặt bằng giá chung khi có phát sinh.

Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn.

 Trong đó: Chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau tết, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định cho người dân vùng gặp thiên tai, lũ lụt, cứu đói cho dân trong thời kỳ giáp hạt và trong dịp tết theo đúng đối tượng nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

 Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ việc kê khai giá của Doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc mục kê khai giá....

Có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết.

Cùng với kiểm soát thị trường giá cả, Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính tổ chức triển khai toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

          

Văn phòng Sở