Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tập huấn kế hoạch NSNN 3 năm và phổ biến chế độ chính sách mới ban hành

05/10/2017 09:30 Số lượt xem: 781
Ngày 02/10/2017, Sở Tài chính tổ chức tập huấn kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm và phổ biến một số chế độ chính sách mới ban hành

Toàn cảnh hội nghị tập huấn kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm

Thành phần dự gồm có: các đơn vị dự toán cấp I; Trưởng phòng và cán bộ làm công tác kế toán các huyện, thành phố, thị xã; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính.

          Hội nghị đã được PGS, TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt, giảng viên Học viện Tài chính giới thiệu, hướng dẫn một số nội dung quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính gồm: các quy định, quy trình cần thiết để lập kế hoạch; cách thức xác định từng chỉ tiêu và nội dung, hệ thống biểu mẫu báo cáo. Đây là những nội dung rất mới, cần phải hiểu sâu và nắm thật chắc, tuân thủ đúng quy trình để xây dựng kế hoạch cho từng đơn vị và kế hoạch tài chính ngân sách địa phương đảm bảo tính chính xác, kịp thời, theo đúng quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13
Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1684

Đã truy cập : 42980552