Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5449

Đã truy cập : 43676749

Thanh tra Sở

06/06/2018 10:44 Số lượt xem: 3509
 THANH TRA SỞ

Điện thoại: 02223. 825251

Email: tt.stc@bacninh.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; hướng dẫn, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổ chức học tập, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tài chính.

 Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nước tỉnh và thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

Giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi của Sở.

Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở.

 Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế của ngành theo quy định của pháp luật; chủ trì, thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác pháp chế của Sở.

Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm tra quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành; phối hợp phòng Quản lý ngân sách đối chiếu các khoản xử lý kết luận sau thanh tra và phối hợp với Văn phòng Sở lập dự toán kinh phí trích lại sau thanh tra.

2. Danh sách cán bộ, chuyên viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Vũ Sỹ Chiển

Chánh Thanh Tra

0944.756586

   vschien.stc@bacninh.gov.vn

2

 Hoàng Văn Hùng

P. Chánh Thanh Tra

0913.326018

    hvhung.stc@bacninh.gov.vn

3

 Hoàng Công Nam

P. Chánh Thanh Tra

0904.135556

    hcnam.stc@bacninh.gov.vn

4

 Trần Thị Ninh Hà

P. Chánh Thanh tra

0982.180574

     ttnha.stc@bacninh.gov.vn

5

 Nguyễn Thị Ngọc

Thanh Tra Viên Chính

0916.848199

     ntngoc.stc@bacninh.gov.vn

6

 Nguyễn Đình Công

Thanh Tra Viên

0983766877

      ndcong.stc@bacninh.gov.vn

7

 Bùi Mạnh Hùng

Thanh Tra  Viên

0974.891116

     bmhung.stc@bacninh.gov.vn

8

 Ngô Thị Hồng Hạnh

Thanh Tra viên

0902.114878

     nthhanh.stc@bacninh.gov.vn

9

 Đào Hoàng Việt 

Chuyên viên

 0916628009

     dhviet.stc@bacninh.gov.vn

10

 Trần Văn Phú

Chuyên viên

 

      tvphu.stc@bacninh.gov.vn