Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Thông báo giá lợn tiêu hủy từ ngày 19/6/2019 đến 25/6/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

24/06/2019 08:59 Số lượt xem: 62

Ngày 21.6.2019, Sở Tài chính thông báo số 98/TB-STC giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Làm căn cứ để các địa phương thực hiện việc hỗ trợ đối với lợn con và lợn thịt, bị tiêu hủy do bị dịch tả lợn Châu phi, trong tuần từ 19/6/2019 đến 25/6/2019 là: 39.300 đồng/kg hơi (Ba chín nghìn ba trăm đồng 01 kg hơi).

       ( Kèm theo thông báo số 98/TB-STC)

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3281

Đã truy cập : 43174281