Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8434

Đã truy cập : 45301299

Thông báo mời thầu mua sắm tập trung

01/04/2021 16:31 Số lượt xem: 228

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công tổ chức gói thầu “Thẩm định giá gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photocpy phục vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

(Nội dung chi tiết thư mời thầu)

Văn phòng Sở