Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4139

Đã truy cập : 43712371

Thông báo thư mời thầu

08/05/2020 10:21 Số lượt xem: 207

Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công thông báo về việc tư vấn lập hồ sơ mời  thầu, hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu  mua sắm tập trung gồm: Máy tính để bàn; máy tính xách tay; máy in và máy photocopy theo phương thức tập trung năm 2020