Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6943

Đã truy cập : 45200011

thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

21/01/2021 16:30 Số lượt xem: 593

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 20/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh năm 2021,

Sở Tài chính Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở vào thời điểm thích hợp để các đối tượng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và đăng ký dự tuyển.

       (Nội dung Thông báo kèm theo Kế hoạch;

                                                         Danh mục tài liệu phòng vấn;

                                                         Chỉ tiêu điều kiện;

                                                        Mẫu bìa túi hồ sơ;  

                                                        Mẫu phiếu tuyển dụng viên chức )

Văn phòng Sở