Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4159

Đã truy cập : 43712379

Tình hình giá cả thị trường tháng 11/2019.

13/12/2019 10:16 Số lượt xem: 145

Ngày 05/12/2019, Sở Tài chính ban hành văn bản số 234/BC-STC về việc báo cáo giá thị trường tháng 11/2019.

Theo báo cáo, giá cả thị trường tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tăng so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ chính tác động lên chỉ số giá tiêu dùng chung làm tăng 1,37% so tháng trước gồm:

       - 04 nhóm hàng hóa có chỉ số tăng so với tháng trước đó là nhóm hàng ăn & dịch vụ ăn uống, nhóm may mặc giầy dép & mũ nón, nhóm thiết bị và dồ dùng gia đình, nhóm hàng hóa & dịch vụ khác.

       - 03 nhóm hàng hóa có chỉ số ổn định so tháng trước: Nhóm thuốc & dịch vụ y tế, nhóm hàng bưu chính viễn thông và nhóm hàng giáo dục

       - 04 nhóm hàng hóa có chỉ số giảm so với tháng trước: Nhóm đồ uống & thuốc lá, nhóm nhà ở & vật liệu xây dựng, nhóm giao thông và nhóm văn hóa giải trí du lịch.

           Chỉ số vàng giảm so tháng trước, chỉ số đô la Mỹ ổn định so tháng trước.

          (Báo cáo số 234/BC-STC ).

Văn phòng Sở