Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 10 tháng năm 2018.

06/11/2018 09:37 Số lượt xem: 364

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 31.10.2018, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

     1. Về thu ngân sách nhà nước đạt 24.930 tăng 4,48 % so với dự toán giao (23.861 tỷ đồng) và bằng 127,9,% so với cùng kỳ năm 2017.

     2. Về chi ngân sách địa phương: tổng số chi (bao gồm cả ứng) 12.972 tỷ đồng bằng 86,4 so dự toán giao (15.009 tỷ đồng) và bằng 127,2% so cùng kỳ năm 2017.

     Nhìn chung các đơn vị đã bám sát dự toán được giao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách. Tuy nhiên theo báo cáo trên hệ thống TABMIS một số đơn vị dự toán còn lại trên 50%, cụ thể:

     Cấp tỉnh: Chi cục thủy lợi; TTTTin và ứng dụng tiến bộ KHCN;Văn phòng Sở Xây dựng; Văn phòng Sở giáo dục đào tạo; Văn phòng Sở y tế; Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm MP; Nhà hát Dân ca Quan họ; Văn phòng Sở Nội vụ; Trung tâm hành chính công và Văn phòng Sở Tài nguyên MT….

     Cấp huyện: Văn phòng phòng giáo dục Đào tạo TX Từ Sơn và phòng Công thương Gia Bình….

     Dự toán còn lại của một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn lớn như:

     Cấp tỉnh: Cải tạo, nâng cấp đường TL 278 (Hạp Lĩnh-QL18); Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ; Cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê, thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống. Hạng mục: Xây dựng đập điều tiết Phú Lâm; Cứng hóa mặt đê tuyến tả, hữu; Kè mái đê, xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…..

    Cấp huyện: Công trình đầu tư xây dựng đấu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang Khu công nghiệp Quế Võ I; Xây dựng đường nối TL.278 mới vào khu vực Chùa Dạm….

 (Chi tiết theo báo cáo thống kê dự toán thu chi ngân sách đến ngày 31/10/2018 của Sở Tài chính)./.

Văn Phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2981

Đã truy cập : 43124234