Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5404

Đã truy cập : 43497474

Trung tâm Tư vấn dịch vụ Quản lý tài chính và tài sản công

06/06/2018 09:53 Số lượt xem: 2912
 
TRUNG TÂM
TƯ VẤN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG

 
Địa chỉ: Số nhà 04 - Đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

 
                        Điện Thoại: 02223.822.922, 02223.870.890 
 
                        Email: ttqltsbds.stc@bacninh.gov.vn

 

1. Chức năng, nhiệm vụ
   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do UBND tỉnh quy định và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

2. Danh sách lãnh đạo trung tâm:

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

Đặng Văn Sơn

Phó giám đốc Trung tâm

dvson.stc@bacninh.gov.vn