Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5268

Đã truy cập : 43676786

UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn

15/10/2019 08:49 Số lượt xem: 146

Ngày 7.10.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, về đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, đăng ký chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Về kinh phí tổ chức thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trong dự án đầu tư được thực hiện như sau:

 1. Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư: Kính phí do ngân sách tỉnh cân đối hàng năm cho sự nghiệp khoa học và công nghệ.

 2. Trong giai đoạn quyết định đầu tư do chủ đầu tư chịu trách nhiệm và được tính trong tổng mức đầu tư.

 3. Nội dung chi: Chi cho chuyên gia tư vấn, đánh giá; chi tổ chức Hội nghị tư vấn; chi tổ chức Hội đồng thẩm định; chi phí ăn, ở, đi lại cho các chuyên gia, thành viên hội đồng; Chi phí in ấn, tài liệu, nước uống phục vụ hội nghị tư vấn, Hội đồng thẩm định.

 4. Mức chi: Áp dụng mức chi cho Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức chi, kinh phí chi hoạt động của Hội đồng sáng kiến và Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18.10.2019; (Kèm theo Quyết định số 18/2019-UBND).

Văn phòng Sở