Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4897

Đã truy cập : 43676910

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm.

17/01/2020 09:03 Số lượt xem: 140

Ngày 30.12.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài chính gồm 03 nhóm với tổng số 32 vị trí việc làm:

          1. Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 08 vị trí việc làm.

          2. Nhóm chuyên môn nghiệp vụ: 11 vị trí việc làm.

          3. Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí việc làm.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Văn phòng Sở