Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8337

Đã truy cập : 45301403

UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia phòng, chống dịch tả lợn Châu phi.

22/02/2021 10:50 Số lượt xem: 144

Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 theo các quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ: 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết./.

          (Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND)

Văn phòng Sở