Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Phần mềm tài chính

Nội dung tìm kiếm
 
Tài liệu tập huấn kho thu, chi NSNN
Ngày tạo 27/11/2020
Dung lượng 10Mb
Tải về Nội dung chi tiết tài liệu
Tài liệu hướng dẫn kho thu, chi NSNN File video
Ngày tạo 27/11/2020
Dung lượng 9MB
Tải về Nội dung chi tiết hướng dẫn file video
Tin học ứng dụng phần 3
Ngày tạo 06/08/2014
Dung lượng N/A
Tải về https://drive.google.com.../0B4elOHekBwTpc2g3aV93RDJuV1E/edit?usp=sharing
Quản lý ngân sách 8.0
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://taichinh.danang.gov.vn...vn/userfiles/software/QLNSfox20120920.rar
Phần mềm hỗ trợ từ xa Teamview
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về https://docs.google.com...d/0B4elOHekBwTpY19HRlM5c2s0d2M/edit?usp=sharing
Hỗ trợ từ xa mạng nội bộ các phòng Tài chính
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng 1.32 KB
Tải về docs.google.com
Kế toán hành chính sự nghiệp
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://tinhocbotaichinh.vn...rfiles/file/setupIMAS_9_0_1_6_09_07_2013.rar
Kế toán HCSN 8.5
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://www.taichinh.danang.gov.vn/userfiles/software/KTHCSN85.doc
Tổng hợp và Quản lý Tài sản cố định
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/setup_QLTS_NET%20demo.rar