Từ khóa:
Tổng số thông báo: 34
STTTiêu đềĐịa điểmThời gianTải
1Mời họp thống nhất nội dung kết quả rà soát của Tổ chuyên viên giúp việc để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnhHội trường tầng 2, Sở Tài chính.
Vào lúc14h:00Thứ Tư
Ngày12/06/2019
 • GM30.pdf
2Mời hợp Về việc quy định thành phần hồ sơ thanh toán cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả châu Phi buộc phải tiêu hủyHội trường (Tầng II) Sở Tài chính (Số 04 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh).
Vào lúc14h:00Thứ Ba
Ngày04/06/2019
 • GM28.pdf
3Mời họp hội đồng thẩm tra quyết toán theo QĐ 700/QĐ-UBNDHội trường tầng 2 Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (số 04 đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày23/05/2019
 • gm.pdf
4Họp Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Bắc NinhHội trường tầng 2 Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (số 04 đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)
Vào lúc08h:00Thứ Ba
Ngày21/05/2019
 • GM-HD08.pdf
5Họp Tổ chuyên viênHội trường tầng 2 Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (số 04 đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh).
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày20/05/2019
 • GM-HD07.pdf
6Mời họp xem xét đề nghị giải quyết tiền hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất của Công ty Cổ phần Việt TrungHội trường tầng 2 - Sở Tài chính Bắc Ninh - Số 4 - Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh
Vào lúc14h:30Thứ Hai
Ngày13/05/2019
 • GM-STC25.signed.pdf
7Mời họp triển khai nhiệm vụ công tác tnangs 5 và quý II/2019Hội trường tầng 3, Sở Tài chính
Vào lúc14h:30Thứ Tư
Ngày08/05/2019
 • GM-STC.signed24.pdf
8Mời họp Trao đổi về việc xây dựng văn bản hướng dẫn chuyển đổi Ban quản lí chợ sang doanh nghiệp/hợp tác xãHội trường tầng 2 Sở Tài chính; số 4 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh
Vào lúc09h:00Thứ Tư
Ngày08/05/2019
 • 23GMSTC.signed.pdf
9Họp Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Bắc NinhHội trường tầng 2 Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (số 04 đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)
Vào lúc08h:30Thứ Sáu
Ngày19/04/2019
 • GM06.pdf
10Họp Tổ chuyên viênHội trường tầng 2 Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (số 04 đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày18/04/2019
 • GM05.pdf
11Mời họp về việc khấu trừ tiền bồi thường, GPMB vào tiền sử dụng đất phải nộpHội trường tầng 2 Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (số 04 đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày11/04/2019
 • GM1104.pdf
12Mời họp Triển khai công tác chuyển đổi Hệ thống TCVN ISO 9001:2015Hội trường tầng 3, Sở Tài chính
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày11/04/2019
 • GMISO.pdf
13Mời họp xác định tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nướcPhòng họp (tầng 2) Sở Tài chính Bắc Ninh, số 4 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Vào lúc14h:00Thứ Tư
Ngày10/04/2019
 • GM1004.pdf
14Mời họp về việc xác định tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nướcPhòng họp (tầng 2) Sở Tài chính Bắc Ninh, số 4 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh
Vào lúc08h:30Thứ Ba
Ngày02/04/2019
 • GM-STC.signed0104.pdf
15Mời họp Về việc điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên tại Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnhTại phòng họp (tầng 2) Sở Tài chính, số 4 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Vào lúc08h:30Thứ Sáu
Ngày29/03/2019
 • GM-STC2903.signed.pdf
16Mời họp xem xét đề nghị được xây dựng phương án điều chỉnh đơn giá xử lí rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát.Hội trường tầng 2, Sở Tài chính Bắc Ninh - số 04, đường Lý Thái Tổ- phường Suối Hoa- Thành phố Bắc Ninh
Vào lúc08h:30Thứ Năm
Ngày28/03/2019
 • GM-STC2803.signed.pdf
17Mời họp về việc xác định tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nướcPhòng họp (tầng 2) Sở Tài chính Bắc Ninh, số 4 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày11/03/2019
 • GM-STC0403.signed.pdf
18Tập huấn hỗ trợ lập quyết toán năm 2018Hội trường 302 - Tầng 3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, số 08 đường Thành cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày25/02/2019
 • GMHCSN.signed.pdf
19Tham gia vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nướcHội trường (Tầng II) Sở Tài chính (Số 04 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh)
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày18/02/2019
 • MH.pdf
20Mời họp về việc tham gia vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nướcHội trường (Tầng II) Sở Tài chính (Số 04 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh).
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày28/01/2019
 • hop.pdf
21Giấy mời Về việc thanh toán hạng mục di dời tuyến cáp thông tin phục vụ công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp 295BPhòng họp tầng 1 Sở Tài chính
Vào lúc15h:00Thứ Tư
Ngày16/01/2019
 • GM-STC (16012019).signed.pdf
22Mời họp bàn về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.Hội trường (Tầng III) Sở Tài chính (Số 04 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh)
Vào lúc08h:00Thứ Bảy
Ngày05/01/2019
 • HopHCSN.signed.pdf
23Giấy mời hội nghị tập huấnHội trường tỉnh đoàn, số 81- Lê Văn Thịnh, TP Bắc Ninh
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày17/12/2018
 • 69-GM-STC.pdf
24Giấy mời họp Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Bắc NinhHội trường tầng 2 Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (số 04 đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)
Vào lúc14h:00Thứ Sáu
Ngày14/12/2018
 • 112611_19-GM-HD.signed.pdf
25Mời họp về việc Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2018Hội trường tầng 3, Sở Tài chính (số 4 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh)
Vào lúc08h:00Thứ Sáu
Ngày07/12/2018
 • 67-GM-STC.signed.pdf
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|